SF1 Group

Adresa: TC Pariski Magazin

Kralja Aleksandra 12/III/57   

21 000 Novi Sad, Srbija   

Tel/Fax: +381 21 521 550  

E-mail: info@sf1group.com

Kontakt

Pandora

Adresa: Kralja Aleksandra 12/III/57

21 000 Novi Sad, Srbija

Tel +381 11 4020659

E-mail: info@clips.rs

Kontakt

Argenta

Adresa: TC Pariski Magazin

Kralja Aleksandra 12/III/57

21 000 Novi Sad, Srbija

Tel/Fax: +381 21 521 550

E-mail: info@argenta.rs

Kontakt

Nespresso

Adresa: Kralja Aleksandra 12/III/57

21 000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 11 285 4403

E-mail: info@sf1coffee.rs

Kontakt